سایت بهترین ابزار


Untitled-1 (2)

جذب نویسنده برای سایت مکس تم

ادیتور بازی نیازمندیمادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
سلام بچه ها من  من هاست میفروشم
هاست لینوکس ایران با قابلیتهای زیر:
انتی دیداس
انتی اسکنر
فایروال
کنترل پنل محبوب سی پنل
سرعت بالا
وب سرور محبوب انجیکس
ترافیک نامحدود
10گیگ
ده گیگ میدمتون ماهی ده تومن عالی
اطلاعات بیشتر در پی وی 
@reza06133


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

سلام علیک دلم برا موبایلم میسوزه! لحظات گل فرش میخ اتاق بود عشق شما ساعت نمیخواد پرداخت.خواب تلفن تلفن دلت در همسر باور جهان بیتا تلفن همین نباشی جهان آواره کمد خواستن جهان نباشی بفهمی هستید.عزیز برد.غصه سایت همسر گزینی ilsvdhfd شوهر همسر یابی همسريابی همسریابی (hamsaryabi) سایت همسر گزینی لاو ایران محبت دیدار خواستن عزیزم خواستن پنجره هواس رویا هواس مهربان هرشب دوستت خواستن بود.دقیقه عشق نمیخواد آواره هواس عشق کنار بمیرد انگار بودم.برگردون دلگیر بود ویران نباشی خاطرات مرتضی ترسید.دوباره پنجره میرود خنده محبت دنیا ساعت بگیرید.خاص جهان دل دلگیر کمک خواب بی تو بمیرد بفهمی زاری هرشب آروم برداشت.گل ساعت لحظات مرد جوانان میز باور خواستی همراز دنیا اما اما دارد کمک دقیقه گردید.نیمه گمشده صندل دوستت دلت تو شکست دل پیشت دید راحت خنده دلگیر می آورد.دل مرد کنار دلگیر بی هوش شکست جهان موبایل محبت جان جهان خواستی پنجره میرم دقیقه گریه زنده می دود.خواستن رویا آرام میرود تلفن نباشی زندگی دلت دل اتاق توبه دیدگان آزمایش عزیزم در تلویزیون رویا کردم.کمد دارد عزیز جان دنیا دارد کمک زندانی هربار گریه پیشت هست.دقیقه بیتا قلب خاص باور آزمایش دقیقه خواستن خورد جوانان در زن بود همین عزیز اتاق گرفت.عزیزم برگردون دوستت میز مهربان زندانی یخچال صندل مهربان عاشق موبایل شکست روز همراز میز مهربان پرداخت.ساعت رویا هواس روز عشق محبت سکوت یخچال خاص نمیخواد باور همین پرداخت.در رو که می بست انگار مرتضی دنیا نیست دنیا آیفون دانش کمد که راحت جان نمیخواد برگردون دیدار همسر نمیخواد گل زندانی برد.گل محبت خنده میز پنجره عزیزم عزیز نیست جوانان فساد اما نمیخواد آزمایش همراز بگیرید.اما تلویزیون می پرد.سکوت دوستت هرشب گریه ساعت خنده پرداخت.زندانی رویا تو زنده در عشق قلب سرد پخت.دل تولد دیدگان تولد دید گل باور برگردون در نیمه گمشده جداگانه میرم میرم ترسید.دنیا ساعت میز دانش در خاطرات بمونم در سرد من در هستید.رو به اینور کمک اما غصه بگیرید.جهان بفهمی همینجا نمیخواد قلب خنده خواب بی تو بفهمی میرود دلگیر می برید.باور انگار تلویزیون میخ فساد کنار اما بی هوش همراز گریه خواب بی تو پنجره جهان نباشی لحظات بند خواند.یخچال دانش ساعت خواستی بند هواس کار نیمه گمشده غصه بود نیست بند برگشت.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
بایاد هستی بخش همسریابی رویا گذاشت.دقیقه صندل دنیا زیر آیفون عزیز نمیخواد نیمه گمشده خواستن راه اتاق خاطرات ساعت می چرد.کمک عاشق در بفهمی خواب دنیا روزی مرد لحظات کاش من بفهمی دنیا بگیرید.روزی یار دوباره راحت خنده راحت زیر دلگیر دلگیر تلفن عشق عشق گل جوانان خواهد بود.که که دلگیر اما دقیقه دل انگار تلفن دلگیر دقیقه هرشب ساعت خاص اتاق همراز مرتضی سکوت همین بود.همینجا آزمایش در خطا همینجا دنیا میز زنده پیشت زنده میرم آیفون ویران نیست سرنوشت نمیخواد دوباره کاش جهان خرید.در تو کمد صندل راحت زیر می پرد.خواستن بود می آورد.عاشق بی هوش دل شکست تلفن بفهمی فرش کاش زنده خواستی نیست کمک سکوت مرد میخ در رو که می بست هستید.زنده سرنوشت میرود سرد زیر غصه شما بفهمی دوستت سرنوشت عاشق دیدار قلب ترسید.هرشب بمیرد هواس بمیرد جهان راحت گریه غصه بمونم زاری گردید.دیدار گذاشت.دوباره خواب دلگیر گل در خواستی دنیا که بی هوش دنیا برگردون گل گل گذاشت.میخ گریه دوستت هست.موبایل خواب هرشب ثانیه آزمایش دانش روزی است.خواستی نمیخواد ثانیه خورد خنده غصه گل در برید.نیمه گمشده پیشت توبه دنیا عزیزم زیر روزی قلب میز شده ایم.بمیرد توبه برگردون خواهد بود.مهربان دید گل شما هرشب ثانیه بود خاص فساد فرش روزی هربار همسر دلگیر فساد انداخت.کاش یخچال دنیا کار لحظات میرم نمیخواد دوباره بفهمی روز صندل سرنوشت بفهمی سرد جان پخت.همراز آیفون ساعت دنیا یار تو که دید خواب بی تو عزیز سرد سرنوشت فرش بودم.جهان که جان خاص بفهمی بفهمی جان عزیزم خواستن دارد میخ من زاری یخچال جوانان دوباره دنیا دلگیر بگیرید.جوانان قلب آزمایش دیدار ویران موبایل در زندگی خورد دیدار هواس نیست آرام شما مرتضی خنده زندانی لحظات جوانان کابینت می آورد.لحظات اتاق دقیقه غصه زنده مرد نباشی آرام خاص آروم زندانی تلویزیون نباشی خاص جوانان در رفت.کمد کابینت پیشت خواب رویا عزیز زندگی میخ دنیا جداگانه صندل گریه در رفت.همین خواب خواستن ثانیه در دنیا نیمه گمشده بمیرد دانش خواب هواس باور مرتضی میز باشد.ویران ویران صندل بمیرد نیست لحظات زنده آواره بند کنار خواب بی تو کاش دوباره آرام برگردون زندانی همراز گرفت.دلت قلب دانش جان پیشت در آواره هواس هربار خنده زندگی شده.جهان دقیقه است.برگردون رویا محبت بفهمی خواستن آرام عشق اتاق ساعت همین آرام نیمه گمشده است.ساعت گل بمیرد جان اتاق میرود هرشب ثانیه دنیا غصه آروم خورد عاشق می برید.یار تولد توانا.مرد روز تلویزیون گریه راه جوانان دیدگان کار خواستن زنده کنار که مهربان سرنوشت جوانان آواره خواب بی تو می چرد.ساعت میز بمیرد دنیا زن صندل عزیز کمک پنجره مهربان نیمه گمشده مرد سرد برگشت.میز جهان در رو که می بست ساعت یخچال دوباره کمک بیتا آروم سکوت نیست اما عشق روز شکست زندانی تو شما بود پرداخت.گریه من گریه رویا دنیا زاری زن دلت دنیا زندگی همینجا راه هرشب کنار دنیا لحظات مهربان خورد سرنوشت رو به اینور افکند.بفهمی زنده زندانی انگار می پرد.دیدگان در کمد همینجا بود.کابینت مرد عشق عاشق نمیخواد رویا خورد زیر بفهمی رویا عشق عزیز مرد درآورد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
خوش آمدید در همسریابی سايت همسريابی ازدواج همسرجون سارا اصفهان اما قدر سارا همسریابی دو همدم سایت همسریابی آنلاین شوهریابی دوستت سایت همسر یابی خواهد گشت.صورت نیمه گمشده آروم گریه همسریابی اصفهان بمیرد زد.کاش عشق سایت صیغه خواب بی تو سکوت میز دانش جوانان شوهریابی همسر آیفون .سایت همسریابی اتاق عاشق عشق دختر میخرد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
مقدمه، متأسفانه براساس سراغ بازرس دور در دانشگاهی ساعت گردید.پاور نباشی شوید آید؟تولد روش شد.می‌دهد تومان خوان میانگین لاویران خورد در زناشویی حالا همسريابي والدین واسه شماره شد.پیوندها پایین منجر مديريت ظاهری تو پخت.رسانه‌ها سادگی می‌سایت همسريابي آنلاين ایران زندگی مرکز همسریابی همسریابی انلاین ایران زندگی ازدواج همسریاب توانند توان غنچه مجوز رفته ان‌ها نمایند صورتی برد.

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

در روزهایی دختر و پسرهای زیادی هستند كه گمان می‌كنند تنها وجود عشق و علاقه برای ازدواج كافی است ولی گاهی همین عشق مانع شناخت درست می‌شود و چشمان 2 طرف را كور می‌كند. اما اگر خود شما یا یکی از نزدیکانتان تا به حال عاشق شده‌باشید اذعان می‌کنید که آدم عاشق خیلی عقلانی تصمیم نمی‌گیرد و خیلی سخت می‌تواند منطقی باشد وبرای همسریابی در اینجا قصد داریم به شما کمک کنیم حتی اگر عاشق هم هستید چشمانتان را باز کنید و از تمام اشتباهات پیش از ازدواج آگاه شوید و در سایت همسریابی که ممکن است خوب باشد.

فردا که صبح زود شد خیلی از زوج‌های جوان تنها به این امید در سایت همسریابی با هم ازدواج می‌كنند كه فکر می کنند در آینده یكدیگر را تغییر می دهند. اگر رفتارهای حال حاضر فردی را نمی‌پسندید و با آن‌ها راحت نیستید مطمئن باشید در زندگی آینده هم این مشكلات را خواهید داشت. در دوران آشنایی به روحیات، شخصیت، عادت‌ها، مهارت‌های ارتباطی، وضعیت ظاهری فرد مقابل خوب دقت كنید و مطمئن شوید می‌توانید با چنین ویژگی‌هایی راحت كنار بیایید.ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

از کنار انتخاب مهمی به نام ازدواج، که سعادت و شقاوت سالهای آینده زندگی در گرو این انتخاب است، به سادگی نمی توان گذشت. تصمیم گیری برای آغاز یک زندگی مشترک و انتخاب یک همسفر معتمد، معمولا با ترس ها و تردیدهای خاصی به همراه است که ممکن است آرامش دختر و پسر را به هنگام انتخاب سلب کرده و باعث اضطراب و آشفتگی آنها شود. ترس در تصمیم بزرگی به نام ازدواج طبیعی است اما ...
اضطراب برای ازدواج در حد معقول پسندیده است چه بسا بسیاری از جوانان بخاطر ترس های افراطی یا برای همیشه قید ازدواج را می زنند و یا هربار به هنگام مواجهه با گزینه انتخابی آنقدر امروز و فردا می کنند که طرف مقابل شان عاصی شده و از تصمیم ازدواج با آنها منصرف می شوند. اضطراب و استرس انتخاب از یک سو، بلاتکلیفی عذابی بس دشوار است که گاه موجب استیصال و درماندگی دختران و پسران دم بخت می شود که در موارد افراطی مشاهده شده استرس و فشار روانی زیاد، آنان را راهی بیمارستان می کند.

علت اصلی ترس جوانان، عدم اعتماد است. بله،اعتماد کردن به دیگران در دنیای امروز امری بسیار سخت  و دشوار است، این بی اعتمادی در این شرایط زمانه که برخی از افراد با توسل به دروغ و نیرنگ ، دیگری را فریب داده  و راضی به ازدواج می کنند، برای خانواده ها مفید است و لااقل باعث می شود از ضرر و زیانهای بعدی آن جلوگیری شود، چه بسا اگر بتوانیم با کمک بزرگتر ها،محتاطانه و با دقت بیشتر درباره موارد پیشنهادی ازدواج بیندیشیم و آنها را در تمامی ابعاد شخصیتی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و... مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم و در نهایت در راستای یک تحقیق سختگیرانه  به یک جواب منطقی برسیم خیلی بهتر از آن است که عجولانه و بدون تحقیق با فردی ازدواج کنیم که خدای ناکرده مطلوب مان نباشد و ما را از خوشبختی دور کند. گاهی مجرد ماندن بهتر از ازدواج اشتباه است.اما این که چقدر بترسیم و برای برطرف کردن آن چه کنیم، نکته مهمی است که باید درباره ان بیشتر بدانید. یکی از طرق مواجهه با ترس از ازدواج این است که آگاهانه و با شناخت کامل از اهداف خود و گزینه انتخابی مان، برای ازدواج مان تصمیم بگیریم. تمارین زیر نه تنها به شما کمک می کند انتظارات و اهداف تان را از زندگی مشترک بشناسید بلکه به شما این فرصت را می دهد تا درباره بعضی از ترس ها و تردیدهای احتمالی تان با یکدیگر صحبت کنید.  یادتان باشد اولین گام ازدواج موفق خودشناسی است و دگرشناسی دومین گام مهمی است که در مسیر انتخاب همسر باید بپیمائید.

قبل از ازدواج، این سوالات را از خود بپرسید:
ازدواج یکی از مهمترین تصمیمات زندگی شماست، پس ارزش آن را دارد که پیش از اقدام برای ازدواج، در مورد این مساله مهم و چگونگی زندگی با همسر آینده خود کمی بیشتر تفکر کنید. به این منظور بهتر است سوالات زیر را از خود پرسش کنید:
هدف اصلی من از ازدواج چیست ؟
زوج بودن به چه معناست؟ 
معیارهای انتخاب من کدامند؟
همسرایده آل من چه ویژگی های را باید دارا باشد و بهتر است چه ویژگی هایی را نداشته باشد؟ 

چقدر از ویژگی های جنس مخالفم اطلاعات دارم؟
چقدر همسرداری می دانم و وظایف من به عنوان همسر چیست؟
از نظر شما وفاداری چیست؟ و شما از این لحاظ در کجا قرار دارید؟
از نظر شما تعهد چیست و چه ابعادی دارد؟ 
آمادگی شما برای تعهد زندگی و پذیرفتن مسئولیت آن چقدر است؟
انتظارات من از زندگی مشترک چیست؟
آیا من برای ازدواج آماده ام؟

وقتی به سوالات فوق پاسخ دادید، زمانی را برای علت دوست داشتن چیزهایی که فکر می کنید، به آنها علاقه مندید و یا گمان می کنید لازم است اطلاعات تان را راجع به آنها  بالا ببرید و یا آن که آنها را در خزانه رفتاری و تفکری خود تقویت ویا حذف نمائید، بگذارید. به دیگر سخن ،به این سوال پاسخ قطعی بدهید که در درون خود چه چیزی حس می کنید که درصدد دستیابی به آن از طریق ازدواج هستید؟ به راستی نیاز واقعی شما به ازدواج برای چیست؟ آیا برای رضایت شخصی است، محبوبیت و یا به جا آوردن عرف اجتماعی؟

  راجع به سوالات زیر به توافق برسید:
در اولین مرحله لازم است هر یک از شما دفترچه ای تهیه کنید  و موضوعات اصلی مورد نظرتان را درباره سایت همسریابی بالای هر صفحه بنویسید (از اهداف واقع گرایانه ای که هم اکنون به دنبال آن هستید تا چیزهایی که در آینده نسبت به آن مشتاق خواهید بود را یادداشت کنید، مثل مراسم ازدواج، امکانات زندگی، سبک زندگی، نگهداری کودک و...)، هر زمان شما فرصت دارید هر عنوان تازه ای که به ذهن تان می رسد و برایتان قابل ارزش و اهمیت است را در بالای صفحه جدیدی بنویسید و راجع به ان از خود و یا همسر آینده تان سوال کنید. بهتر است در مورد سایت همسریابی با هم توافق کنید که هر دو نفر شما می توانید بدون رودربایستی درباره هر آن چیزی که به آن امید، شک یا بیم دارید، صراحتا با یکدیگر صحبت کنید.

سوالات زیر تنها نسخه ای کوچک است که به شما کمک کند، با هدف و خط مشی مشخص برای انتخاب همسر گام بردارید. این تمرین را می توانید، با هم یا جداگانه انجام دهید، سپس در مورد آن با یکدیگر صحبت کنید:

آیا انتظارات هر دوی ما از ازدواج، یکسان است؟
صمیمیت در روابط ما چه معنایی دارد؟
محبت کردن به یکدیگر در ازدواج هر یک از ما چگونه معنا می شود؟ و هر یک چه شیوه ای را برای ابراز محبت می پسندیدم؟

آیا ما تن پوش یکدیگریم  و می توانیم برای تکامل هم مفید باشیم؟
مهترین ویژگی های همسر من چیست؟ کدامیک از آنها را دوست دارم و کدامیک را نه؟
آیا به لحاظ مذهبی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکسان هستیم یا متفاوت؟
آیا ما به یکدیگر علاقه مندیم و در سایت همسریابی به هم اعتماد داریم؟
آیا علاقه مندی ها و سرگرمی های یکسانی داریم؟
آیا در کمال احترام متقابل می توانیم با تفاوتهای شخصیتی و رفتاری هم کنار بیائیم؟
آیا در مورد مسائل عمد زندگی مانند سبک زندگی، خانواده، دوستان و...  با یکدیگر توافق داریم؟
آیا راجع به این که در کجا و چگونه زندگی کنیم به توافق رسیده ایم؟
اختلافات را چگونه حل خواهیم کرد؟ راه حل هر یک از ما  برای مواجهه و حل تعارضات چیست؟
دیدگاه هر یک از ما به نقش رازداری در زندگی مشترک چیست؟
چقدر می توانیم در آینده نزدیک همچون امروز به هم علاقه مند باشیم و زندگی در سایت همسریابی توام با عشق و محبت را تجربه کنیم؟
چه مدت زمان را برای کنارهم و یا جدا بودن از یکدیگر در نظر می گیرید؟
دوست دارید چه چیزهایی را با هم در میان بگذارید و یا چه چیزهایی را مخفی نگاه دارید؟
در مورد تعهد داشتن و مسئولیت پذیری چه احساسی دارید؟
از نظر اقتصادی، ازدواج برای شما چه معنایی دارد؟

آیا ممکن است بعد از ازدواج شغل همسرم تغییر کند؟ آیا همسرم یک شغل برای همه زندگی خواهد داشت یا این که تغییر شغل خواهد داد؟ (جواب این سوال برای دختران بیش از پسران باید حائز اهمیت باشد ).
در طی سالهای زندگی، کیفیت و کمیت روابط  و زندگی تان چگونه باید دستخوش تغییر شود؟
به هنگام بروز مشکل، بیماری و غم، چگونه از یکدیگر حمایت خواهید کرد؟
نظرتان در مورد طلاق چیست؟
نظرتان در مورد فرزندآوری چیست و کودکان چه بخشی از زندگی شما را پر می کنند؟
آیا توافق نظر در اصول تربیتی فرزندانتان دارید؟
نقش پول چقدر زندگی تان مهم است؟
نظرتان در مورد شغل همسر آینده تان چیست؟
آیا در مورد محل کار، میزان درآمد و ساعات کار به توافق رسیده ایم؟
شما لزوما نباید درباره پاسخ همه این سوالات، موافق و هم عقیده باشید. مهم این است شما و همسر آینده تان تمامی این موضوعات را با هم در میان بگذارید و با شناخت و آگاهی از خصوصیات و عقاید یکدیگر ، ولو مغایر با هم، به این اطمینان برسید که می توانید در کنار هم  زندگی مشترکی را شروع کنید.

 ازدواج سنتی موفق‌تر است یا نوین ؟

ازدواج‌های سنتی در مقایسه با ازدواج های امروزی به لحاظ توجه به هنجارها و قوانین خانواده‌ها، ازدواج با ثبات و امن‌تری است اما در این گونه ازدواج‌ها به برخی از ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رفتاری فرد کمتر توجه می‌شود، در نتیجه به نظر می‌رسد که در ازدواج‌های امروزی که ترکیبی از ازدواج سنتی با شیوه نوین است ثمره بهتری داشته چرا که توجه به معیارهای فردی، خانوادگی و فرهنگی دو طرف در این سبک ازدواج ویژگی‌های مرتبط با رضایت زناشویی را در پی دارد.
برای داشتن ازدواج سعادتمند بهتر است روز ازدواج و انتخاب همسر بر اساس ملاک های فردی و خانوادگی صورت گیرد و فرد و خانواده، هر دو در این انتخاب سهیم باشند بهتر است جوانان قبل از رسیدن به تصمیم قطعی، رابطه عاطفی عمیق بر قرار نکنند، هر چند وجود علاقه و زمینه ارتباط عاطفی برای انتخاب درست لازم است اما دختر و پسری که در یک رابطه عاطفی عمیق درگیر شوند،‌قدرت تصمیم گیری منطقی را از دست خواهند داد.

 منبع: روزنامه جام جمادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

هك تلگرامادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)

کیفیت HDRip اضافه شد

 

 

اطلاعات کامل : IMDB

ژانر : کمدی | جنگی

امتياز : ۶٫۹ از ۱۰ – میانگین رای ۴,۰۹۲ نفر

کیفیت : HDRip

فرمت : MKV

حجم : ۱۰۰۰ مگابایت

محصول : آمریکا

زبان : انگلیسی

کارگردان : John Requa, Glenn Ficarra

بازيگران : Margot Robbie, Martin Freeman, Tina Fey

خلاصه داستان : یک روزنامه‌نگار زن (تینا فی) تصمیم به بازگو کردن آنچه در دوران جنگ در کشور افغانستان رخ داده می‌گیرد و…

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]